Που θα θέλατε να γίνει η πίστα moto gp στην Ελλάδα;
Μακεδονία  89 60.5%
Κρήτη  31 21.1%
Πελοπόννησο  7 4.8%
Αλλού  20 13.6%
Σύνολο Ψήφων: 147
Κλείσε το παράθυρο