Που θα θέλατε να γίνει η πίστα moto gp στην Ελλάδα;
Μακεδονία  91 59.1%
Κρήτη  31 20.1%
Πελοπόννησο  10 6.5%
Αλλού  22 14.3%
Σύνολο Ψήφων: 154
Κλείσε το παράθυρο