Που θα θέλατε να γίνει η πίστα moto gp στην Ελλάδα;
Μακεδονία  88 60.7%
Κρήτη  31 21.4%
Πελοπόννησο  7 4.8%
Αλλού  19 13.1%
Σύνολο Ψήφων: 145
Κλείσε το παράθυρο