Που θα θέλατε να γίνει η πίστα moto gp στην Ελλάδα;
Μακεδονία  90 59.2%
Κρήτη  31 20.4%
Πελοπόννησο  9 5.9%
Αλλού  22 14.5%
Σύνολο Ψήφων: 152
Κλείσε το παράθυρο