Που θα θέλατε να γίνει η πίστα moto gp στην Ελλάδα;
Μακεδονία  97 59.1%
Κρήτη  32 19.5%
Πελοπόννησο  12 7.3%
Αλλού  23 14.0%
Σύνολο Ψήφων: 164
Κλείσε το παράθυρο