Που θα θέλατε να γίνει η πίστα moto gp στην Ελλάδα;
Μακεδονία  90 59.6%
Κρήτη  31 20.5%
Πελοπόννησο  8 5.3%
Αλλού  22 14.6%
Σύνολο Ψήφων: 151
Κλείσε το παράθυρο