Που θα θέλατε να γίνει η πίστα moto gp στην Ελλάδα;
Μακεδονία  93 59.2%
Κρήτη  31 19.7%
Πελοπόννησο  11 7.0%
Αλλού  22 14.0%
Σύνολο Ψήφων: 157
Κλείσε το παράθυρο