Που θα θέλατε να γίνει η πίστα moto gp στην Ελλάδα;
Μακεδονία  90 58.8%
Κρήτη  31 20.3%
Πελοπόννησο  10 6.5%
Αλλού  22 14.4%
Σύνολο Ψήφων: 153
Κλείσε το παράθυρο