Που θα θέλατε να γίνει η πίστα moto gp στην Ελλάδα;
Μακεδονία  89 59.3%
Κρήτη  31 20.7%
Πελοπόννησο  8 5.3%
Αλλού  22 14.7%
Σύνολο Ψήφων: 150
Κλείσε το παράθυρο