Που θα θέλατε να γίνει η πίστα moto gp στην Ελλάδα;
Μακεδονία  92 59.4%
Κρήτη  31 20.0%
Πελοπόννησο  10 6.5%
Αλλού  22 14.2%
Σύνολο Ψήφων: 155
Κλείσε το παράθυρο